linka pomoci +420 725 304 634

napište nám pomoc@experance.cz

Pomoc rodinám s dětmi

Pomoc rodinám s dětmi

Péče je poslání

Projekt (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013973) začal svou realizaci dne 1.1.2020 a bude své aktivity realizovat po dobu 24 měsíců. Aktivity jsou zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče v regionu Doksy a okolí. Cíleně posílíme neformální pečovatele v jeho osobním rozvoji (prevence vyhoření, sdílení zkušeností) a posílíme jeho úsilí a snahu věnovanou osobě blízké.

Určeno pro neformální pečovatele, kteří se starají o závislou osobu a dále pak o osoby vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené.

Projekt se skládá z těchto aktivit:
a) různé formy skupinové terapie (arteterapie, atd.)
b) supervize (individuální, skupinová)
c) odborné workshopy
d) poradenství (psychologické, právní, sociální)
e) zajištění odborné péče o závislé osoby

Rádi Vám pomůžeme

tel.: +420 725 304 634
pomoc@experance.cz

Provozovna Česká Lípa

Havlíčkova 443/9, 470 01 Česká Lípa

čas den
16.00 – 17.00 hod každé pondělí dle domluvy

Provozovna Doksy

Komenského 47, 472 01 Doksy

čas den
13.00 – 17.00 hod každé úterý dle domluvy

Provozovna Varnsdorf

Poštovní 3126, Varnsdorf 407 47
Dluhová poradna je přístupná z ulice Gen. Svobody vedle kadeřnictví

čas den
08.00 – 13.00 hod. úterý a čtvrtek
14.00 – 15.00 hod. úterý a čtvrtek